Kontakt

Název firmy
EMPOLAS s.r.o.

Telefon a email:
+420 730 897 264 | +420 730 897 264
info@empolas.com

Adresa
Charváty 284
783 75 Charváty
IČO: 03514765  DIČ: CZ03514765
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.:  3801305369 / 0800
IBAN: CZ71 0800 0000 0038 0130 5369     BIC (SWIFT): GIBACZPX